tahrik ne demek?

 1. Cinsel isteği, duyguları uyandırma.
 2. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için ileri sürme, kışkırtma.
 3. Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma.
 4. Bk. kışkırtma
 5. Atlarda, bağırsaklarda patolojik vaziyet değişimi sonucu oluşan sancılar.
 6. Kımıldatma. Kımıldatılma. Yerinden oynatma. Hareket ettirme.
 7. (en)Turning on.
 8. (en)Excitation.
 9. (en)Incitement.
 10. (en)Instigation.
 11. (en)Provocation.
 12. (en)Agitation.
 13. (en)Fomentation.
 14. (en)Impellent.
 15. (en)Incitation.
 16. (en)Sedition.
 17. (en)Stimulation.
 18. (en)Whetstone.
 19. (en)Excitement.
 20. (en)Drive.
 21. (en)Propulsion.
 22. (en)Actuation.
 23. (en)Setting in motion.
 24. (en)Driving.
 25. (en)Propelling.
 26. (en)Exciting.
 27. (en)Stimulating.
 28. (en)Arousing.
 29. (en)Disturbance.
 30. (en)Flagwaving.
 31. (en)Impulse.
 32. (en)Impulsion.
 33. (en)Inducement.
 34. (en)Prompting.
 35. (en)Solicitation.

kışkırtma

 1. Kışkırtmak işi, tahrik, ajitasyon.
 2. Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim, provokasyon.
 3. Bir kimse ya da birçok kişileri suç işlemeğe iteleme, sürükleme, yöneltme.
 4. (en)Provocation, abetment, instigation.
 5. (en)Agitation.
 6. (en)Incitement.
 7. (en)Provocation.
 8. (en)Sedition.
 9. (en)Provacation.
 10. (en)Flagwaving.

tahrik cereyanı

 1. (en)Actuating current.

tahrik eden

 1. (en)Seductive.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tahrik cereyanıtahrik edentahrik eden şeytahrik ederektahrik edicitahrik edilmemiştahrik etmektahrik flansitahrik kamıtahrik kasnağıtahribtahribattahribatsıztahribkartahric
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın