taban bildirmelik ne demek?

 1. İki sütunlu özerk bildirmeliklerde, antlaşmalı ülkeler mallarına uygulanan vergi.
 2. (en)Minimum tariff.
 3. (fr)Tarif minimum

taban

 1. Ayağın alt yüzü, aya.
 2. Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı.
 3. Ayakkabının alt bölümü.
 4. Kaide.
 5. Bir şeyin en alt bölümü.
 6. Değerlendirmede en alt derece.
 7. Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle.
 8. Temel, temel ilke, baz.
 9. Huy bakımından.
 10. Yaradılıştan.

taban açıları

 1. Bir üçgen için, tabanın iki ucundaki iç açılar.
 2. (en)Base angles.
 3. (fr)Angles de base

bildirmelik

 1. Yasama organının ya da yasaların görev ve yetki verdiği kuruluşların meydana getirdiği eder göstergeci. [Belediyeler gibi].
 2. (en)Autonomous tariff system.
 3. (fr)Autonome système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tabantaban açılarıtaban adresitaban alanıtaban alanı katsayısıtaban alanı ölçünleritaban aşındırma maliyetitaban basmataban biçemtaban buzultaşıtabataba rengitaba renklitabaattababetbildirmelikbildirmelik açıklama notlarıbildirmelik ayrımlarıbildirmelik başlığıbildirmelik benzeri engellerbildirmelik bölümleme çizelgesibildirmelik dışı engellerbildirmelik düzeyibildirmelik görüşmeleribildirmelik indirimibildirmeliğin uygulanmasına ilişkin genel kurallarbildirmebildirme cümlesibildirme dilibildirme ekibildirme ekleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın