türkiye istatistik kurumu ne demek?

 1. 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi olarak kurulan, 1962 yılında yeni bir statüye kavuşarak adı Devlet İstatistik Enstitüsü DİE olan, 2006 yılında ise bugünkü adını alan ve Türkiye'de her konuda istatistikî bilgi toplamak ve yayımlamak amacıyla Başbakanlığa bağlı olarak etkinlikte bulunan kurum.
 2. (en)Turkish Statistic Institution, TURKSTAT.

türkiye

 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı ülke.
 2. (en)Turkey.

türkiye ab ortaklık komitesi

 1. Her iki tarafın uzmanlarından oluşan ve Ankara Antlaşması çerçevesinde Ortaklık Konseyi'nin kararıyla kurulan, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin gündemini hazırlayan ve ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan teknik sorunları çözmekle yükümlü yürütme organı.
 2. (en)Turkey-EU Association Committee.

istatistik

 1. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi
 2. Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
 3. Sayım bilimi.
 4. Bk. sayıtım
 5. Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, topluma ilişkin genel bilgilerin elde edilmesiyle uğraşan bilim dalı.
 6. Bk. sayımlama
 7. Fr. Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı halinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim.
 8. Herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu karara varılmasını sağlayan bilim dalı.
 9. Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve çizgelerle özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımlama ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.
 10. Bk. örneklemdeğer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

türkiyetürkiye ab ortaklık komitesitürkiye ab ortaklık konseyitürkiye ab son dönemtürkiye aet geçici anlaşmasıtürkiye aet geçici protokolütürkiye aet geçiş dönemitürkiye aet hazırlık dönemitürkiye aet katma protokolütürkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleritürkiyattürkiyatçıtürkitürkilitürkillitürkinetürkistanistatistikistatistik bilimiistatistik dağılımistatistik ihtimal birimiistatistik kalite kontrolüistatistik uzmanıistatistik yapmaistatistikçiistatistikçilikistatistikı kanunistatistiğe dayananistatikçiistatiksel mekanik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın