tüketici bölümleme ne demek?

 1. Bir öbeğin, tümü bir araya gelmekle bu öbeği oluşturan altöbeklere ayrılması. ||Bir öbeğintüketici bölümlemesi, birleşimi bu öbeğe eşit olan bir öbekler öbeğine ayrılmasıdır. Örn. {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} un tüketici bir bölümlemesi, bu öbeğin {o}, {1}, {2,3,5,7}. {4,6,8,9}. alt öbeklerine ayrılmasından oluşur.
 2. (en)Exhaustive division.
 3. (fr)Division exaustive

tüketici

 1. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
 2. Bitiren, mahveden.
 3. Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi.
 4. Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar.
 5. (en)Depletory.
 6. (en)Consumer.
 7. (en)User.
 8. (en)Consumer müstehlik.
 9. (en)Consuming.
 10. (en)Enjoyer.

tüketici alımı

 1. Doğrudan doğruya tüketicilerce yapılan alım.
 2. (en)Consumer buying.
 3. (fr)Achat de consommateur

bölümleme

 1. Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif.
 2. Aralarında dizgesel bağıntılar olan öğe, özdek, aygıt vb. nesneleri amaca göre kümelere ayırma ya da uygun kümelerde birleştirme.
 3. (en)Classification.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tüketicitüketici alımıtüketici dengesitüketici derneğitüketici dokuncatüketici durum kümesitüketici egemenliğitüketici farkıtüketici fiyat endeksitüketici fiyatıtükettüketentükeltükel ağızlılartükel fiiltükelalptükelaybölümlemebölümlemekbölümlebölümlendirmebölümlendirmekbölümbölüm adıbölüm alt sınırıbölüm altıbölüm aralığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın