töretanımaz ne demek?

 1. Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, immoral.
 2. Töre kurallarına aykırı olan.
 3. Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan.
 4. (en)Immoral.
 5. (fr)Immoral

töretanımazlık

 1. Toplumca benimsenmiş töre ile ilgili değerleri değiştirmek isteyen doktrinlerin genel adı, immoralizm.
 2. Ahlaksal değerlere, törelere ve ilkelere karşı kayıtsızlık, aldırışsızlık.
 3. Genellikle ahlâk ilkelerini kabul etmeme ve onlarla savaşma.
 4. Belli bir çağda belli bir kültür çevresinde iyi ve kötü olarak geçerli olan değerleri ya da yürürlükte olan ahlâk görüşlerini kabul etmeyip onlara karşı savaş açma (Nietzsche).
 5. (en)Immoralism.
 6. (fr)Immoralisme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

töretanımazlık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın