successive unit ne demek?

 1. Ardıl birim

ardıl

 1. Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, arda, halef.
 2. Bir çıkarımda varılan sonuç.
 3. birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, arda, halef. mantık: bir çıkarımda varılan sonuç.
 4. Art arda gelen.
 5. Birinden boş kalan bir yere geçenin veya geçecek olanın kendinden öncekine göre adı.
 6. Müteakip.
 7. Halef.
 8. (en)Exante.
 9. (en)Sequential.
 10. (en)Successive.

successive approximation

 1. Ardışık yaklaşma

successive continuity

 1. Kesintisiz süreklilik

unit

 1. Ünite, birim, öğe, birlik, bütünlük
 2. Bir, vahit, birim, ünite
 3. Fert, tek, bir tane
 4. Belirli bir miktar
 5. Kurala göre düzenlenmiş birim
 6. Puvan (üniversitede)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

successive approximationsuccessive continuitysuccessive frame processsuccessivesuccessivelysuccessivenesssuccessionsuccession dutiessuccession dutysuccesssuccess of fishingsuccessfulsuccessful callsuccessfullysucces destimeunitunit basis depreciantion methodunit card systemunit celiunit cellunit circleunit costunit distance codeunit elastic demandunit elastic supplyuniuniaksiyaluniartiküleruniat uniateuniaxial
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın