successive unit ne demek?

 1. Ardıl birim

ardıl

 1. Bir çıkarımda varılan sonuç.
 2. Arda, halef.
 3. Birinden boş kalan bir yere geçenin veya geçecek olanın kendinden öncekine göre adı.
 4. Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı.
 5. Art arda gelen.
 6. Müteakip.
 7. Halef.
 8. (en)Exante.
 9. (en)Sequential.
 10. (en)Successive.

successive approximation

 1. Ardışık yaklaşma

successive continuity

 1. Kesintisiz süreklilik

unit

 1. Ünite, birim, öğe, birlik, bütünlük
 2. Bir, vahit, birim, ünite
 3. Fert, tek, bir tane
 4. Belirli bir miktar
 5. Kurala göre düzenlenmiş birim
 6. Puvan (üniversitede)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

successive approximationsuccessive continuitysuccessive frame processsuccessivesuccessivelysuccessivenesssuccessionsuccession dutiessuccession dutysuccesssuccess of fishingsuccessfulsuccessful callsuccessfullysucces destimeunitunit bankingunit basis depreciantion methodunit card systemunit celiunit cellunit circleunit costunit distance codeunit elastic demanduniuniaksiyaluniarticularuniartiküleruniat uniate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın