substance dependence ne demek?

 1. Madde bağımlılığı

madde

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.

substance

 1. Madde, özdek, cisim
 2. Töz, cevher
 3. Esas
 4. Hulâsa, öz
 5. Kuvvet, sağlamlık
 6. Servet, varlık, zenginlik
 7. Madde, özlülük, cisim, öz, esas, içerik, ana fikir, asıl mesele, servet, zenginlik, sağlamlık, güçlülük

substance habituation

 1. Madde alışkanlığı

dependence

 1. Bağlı olma
 2. Taalluk
 3. Itimat, güven
 4. Bir kimsenin eline bakma
 5. Bağımlılık, bağlı olma, güven, itimat; başkasının sırtından yaşama
 6. Dayanma
 7. Muallâkıyet, sarkma, asılma
 8. Tabi oluş, bağlılık, emir kulluğu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

substancesubstance habituationsubstance intoxicationsubstance over formsubstance pdependencedependence on foreign tradedependenciesdependencydependency servicedepended patentdependeedependdepend fromdepend ondepend on todepend upon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın