streaks ne demek?

 1. ޞeritler

şeritler

 1. Vücutları şerit biçiminde ve parçalı olan, asalak olarak insan veya hayvanların bağırsaklarında yaşayan yassı solucanlar takımı.
 2. Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ilkel solucanlar (Scolecida) dalının, yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfından bir takım. Ergin hâlde omurgalı hayvanların bağırsaklarında iç asalak olarak yaşayan, vücutları baş ve boyundan oluşan skoleks ile proglotis denilen bölmelerden yapılmış, başta konağa tutunmak üzere, çengeller ve çekmenler bulunan, er dişi, gelişmeleri sırasında kancalı küre (onkosfer) ve keseli lârva (sistiserkus) evrelerini geçiren, sığır tenyası (Taenia saginata), domuz tenyası (T.solium), köpek tenyası (T.echinococcus), balık tenyası (Dibothriocephalus latum) iyi bilinen türleridir. Tenyalar.
 3. Bk. şeritgiller.
 4. Cestoidea sınıfında gerçek şeritleri içeren alt sınıf, Eucestoda, Cestoda. Bu alt sınıfta bulunan türlerin erişkinleri alttan üstten basık, genellikle beyaz opak görünüme sahip, omurgalıların sindirim sisteminde yaşayan (Archigetes türleri hariç), polizoik (Caryophyllidea ailesindeki Caryophyllaeus laticeps ve Spathebothriidea ailesineki türler hariç), protandrik hermafrodit (Dioecocestidae ailesinde bulunan türler hariç), uzunluğu 1 mm ile 25 m arasında değişen canlılardır. Vücudları genellikle skoleks, proliferasyon bölgesi ve birkaç ila dört bin halkadan oluşan strobiladan meydana gelmiştir. Erişkinler omurgalıların sindirim sitemi ve ilgili kanallarında parazitlenirken, larvalar (sistiserkus, sönurus, hidatit, sparganum) çeşitli organ ve dokularda bulunabilmektedirler. 11 takımın ikisi (Pseudophyllidea ve Cyclophyllidea) insan ve hayvanlarda parazitlenen türleri içermektedir.
 5. Platyhelmintes şubesinde bulunan skoleks, proliferasyon bölgesi ve strobiladan meydana gelmiş, dorsoventral basık sindirim sistemi bulunmayan hermafrodit, şerit benzeri, uzun, yassı ve boğumlu bağırsak asalakları, sestodlar.
 6. (en)Cestodes.
 7. (en)Streaks.
 8. (en)Tapeworms, cestodes.
 9. (en)Tapeworms.
 10. (fr)Cestodes

streak

 1. Yol, çizgi
 2. Bir madeni ovalayarak elde edilen tozun rengi
 3. Damar, eser, nişan
 4. Süre, müddet
 5. Çizgileşmek, yol yol yapmak
 6. Hızla geçmek, hızla gitmek
 7. Çırıl çıplak soyunarak herkesin önünde hızla koşup kaybolmak
 8. Çizgi çizgi boyamak, acele etmek, hızlı gitmek, çırılçıplak geçmek

streak of bad luck

 1. Anlık şanssızlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

streakstreak of bad luckstreak of lightningstreak of luckstreakedstrstrabikstrabismstrabismicstrabismometer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın