steril hidatik kist ne demek?

 1. (en)Acephalocyst

acephalocyst

 1. Steril hidatik kist

steril

 1. Her çeşit mikroptan arınmış, sterilize.
 2. Verimsiz
 3. Mikropsuz
 4. Madde üzerinde patojen veya patojen olmayan hiçbir mikroorganizmanın bulunmaması.
 5. Bk. kısır
 6. Her çeşit mikroorganizmadan arınmış, aseptik.
 7. Kısır.
 8. Canlı mikroorganizmalardan ve virüslerden arındırılmış.
 9. Mikrop içermeyen, mikropsuz.
 10. Kısır, döl vermeyen.

steril alan

 1. (en)Sterile field.

hidatik

 1. Hidatidler ile ilgili olan.
 2. (en)Hydatic.

kist

 1. Sporlu bitkilerde, özellikle mantarlarda, su yosunlarında görülen, bir veya birkaç hücreden oluşmuş organ.
 2. İçi koloit, yağ vb. sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba.
 3. Tek hücrelilerin veya çok hücreli küçük hayvanların uygun olmayan şartlarda veya çoğalma sırasında çevrelerine saldıkları kendilerini korumaya yarayan dayanıklı kapsül.
 4. Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücüdun her tarafında oluşabilir.
 5. Kese
 6. Bir hücrelilerin ya da çok hücreli küçük hayvanların uygun olmayan şartlar altında ya da çoğalma sırasında çevrelerine saldıkları ve kendilerini korumaya yarayan dayanıklı kapsül.
 7. Kese.
 8. İçinde sıvı veya yarı katı materyal bulunduran kese biçiminde oluşum.
 9. Kimi parazitlerin yaşam döngüleri içerisinde, koruyucu bir duvarla sarılı olarak kaldıkları bir evre.
 10. Kimdir? ? (manasına soru edatı)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sterilsteril alansteril eozinofilik folikülitissteril eozinofilik kulak kepçesi folikülitisisteril eozinofilik püstülozissteril gaz kompressteril granülom ve piyogranülom sendromusteril kabinsteril odasteril teknikstericsteric hindrancesteridsterik engelsterster , sterosteradiansteradyansteran halkasıhidatikhidatidhidatidehidatidiformhidatidoselhidatidostomihidathidahidabhidablehidachidacehidhid ups batteryhid ups pili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın