soyutlayıcı ne demek?

  1. Herhangi bir dizimsel türden (…) bir düzgün deyimden, bu deyimce belirlenen kaplam ya da içlemi gösteren bir deyim oluşturan n-li değişken bağlayıcısı. || Dizimsel türü. (...). bağıntısoyutlayıcısı, kaplamsal izergesoyutlayıcısı, öbekleyici, öznitelik soyutlacısı, içlemsel izergesoyutlayıcısı.
  2. (en)Abstractor.
  3. (fr)Abstracteur

soyutlama

  1. Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma, tecrit.
  2. Zihnin, gerçekte ayrı ve başlı başına bir varlığı ya da özelliği olmayan bir şeyi, bağımsız olarak ya da öteki özelliklerden ayırarak düşünmesi.
  3. (en)Abstraction.
  4. (en)Abstracting.

soyutlama taraftarı

  1. (en)Isolationist.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soyutlamasoyutlama taraftarısoyutlamaksoyutlamalı tanımsoyutlamamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın