sonul istem ne demek?

 1. Üretilen mallara, hanehalkları ve devlet tarafından doğrudan doğruya tüketim amacıyla yöneltilen istem.
 2. (en)Final demand.

sonul mal

 1. Üretim aşamalarından geçerek son biçimini almış ve doğrudan tüketime hazır mal.
 2. (en)Final good.

sonu

 1. (en)Ends with

istem

 1. Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
 2. İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.
 3. Satınalma gücüyle desteklenmiş istek, niyet ve davranışlar.
 4. Savcının ya da sanığınistemi ve yargılıkça kendiliğinden birbiriyle ilintili ceza davalarının birleştirildiğinde görüleceği gibi yasal bir işlemin yapılmasını amaç edinen bir dilek.
 5. 1. zulüm ve sitem. 2. isim olarak kullanılması uygun değildir.
 6. Zulüm ve sitem.
 7. (en)Request, demand, wish, desire.
 8. (en)Demand.
 9. (en)Request.
 10. (en)Volition.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sonul malsonusonu belirsiz atılımsonu dalgalısonu fena olacaksonu geldisonson adamson ağırlıkson anson and heiristemistem belirtenistem çizelgesiistem çoklamaistem değişimiistem dışı çalışanistem dışı olarakistem eğrisiistem eğrisinin değişimiistem eğrisinin kaymasıisteistebrakistediği gibiistediği gibi at koşturmakistediği gibi olmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın