song ne demek?

  1. Şarkı, yır, türkü, ır, nağme
  2. Lirik şiir
  3. Şiir, destan
  4. Fig
  5. Şarkı, türkü, şarkı söyleme, ötme, ötüş, şakıma, şarkı sözü, güfte, şiir

song birds

  1. Ötücü kuşlar

song or story

  1. Gale

Türetilmiş Kelimeler (bis)

song birdssong or storysong thrushsongbirdsongbooksongfestsongfulsongfullysongsmithsongstersonson adamson ağırlıkson anson and heir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın