solecism ne demek?

  1. Dilbilgisi hatası, gramer yanlışı, görgüsüzlük, aykırılık, kuraldışılık
  2. Dilbilgisi kurallarının dışına çıkma
  3. Deyim hatası
  4. Aykırı tutum veya davranış.

solecistic

  1. Dilbilgisi kurallarına uymayan, kuralsız, kural dışı, hatalı

solecize

  1. Kaba bir şekilde davranmak
  2. Bir aykırılık uygulamasında bulunmak
  3. Yanlış bir şekilde konuşmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

solecisticsolecizesolesole agencysole billsole corporationsole heir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın