silage silo ne demek?

 1. Silaj silosu

silaj

 1. Taze bitkilerin kıyılmış biçiminin bir siloda sıkıştırılarak korumaya ve saklamaya alınması yöntemi.
 2. İnce ince kesilen yeşil bitkilerin tanklarda (silolarda) sıkıca istiflenmesi ve fermente edilmesiyle hazırlanan bir yem.
 3. Biçilmiş, belirli boyutlara getirilmiş, bir süre pörsütülmüş ve yeterli düzeyde kuru madde içeren yeşil yemlerin, silo içerisine sıkıştırılarak yerleştirilip hava alması engellenecek biçimde üzeri kapatıldıktan sonra doğal laktik asit bakterileri veya yapay olarak asitlerle fermantasyona uğratılmasıyla elde edilen konserve yem.
 4. (en)Silage.

silage adding stimulant

 1. Uyarıcı katılan silaj

silage additives

 1. Silaj katkı maddeleri

silo

 1. Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar.
 2. Bk. silo sarpın
 3. Maden veya tahılların depolandığı tesisler.
 4. Su oranı % 15'den fazla olan tane veya öğütülmüş yemlerin depolanmasına yarayan beton veya çelik malzemeden yapılan genellikle silindirik kule biçimindeki yapılar.
 5. (en)Silo.
 6. (en)See Ensilage.
 7. (en)Cylindrical tower used for storing silage military installation consisting of an underground structure where ballistic missiles can be stored and fired.
 8. (en)Grain elevator.
 9. (en)Grain storage.
 10. (en)Hardened underground facility for housing and launching a ballistic missile and designed to provide pre-launch protection against nuclear attack.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

silage adding stimulantsilage additivessilage emptying machinesilage feedsilage gangsawsilagesilage knifesilage microbiologysilage pelletssilasilabsilsil tuşusilosilo culturesilo feedssilo gasessilo gazlarısilo kültürsilo sarpınsilo yemisilo yeminde nitratlarsilo yemleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın