shabbiness ne demek?

 1. Eskilik

eskilik

 1. Eski olma durumu, antikite
 2. Eskiden kalma; yazı ve konuşma dilinde artık kullanılıştan düşmüş olan, dilin daha eski veya tarihî devirlerine ait kelime, deyim ve şekiller: adaklı «sözlü», ağu «ağı, zehir»; demirî «demir rengi», patlıcanî «patlıcan rengi», portakalî «portalak rengi», gendüzi «kendisi», gözgü «ayna», ıldız «yıldız», ogrı «hırsız», urmak «vurmak», sayrı «hasta», akıl kulağına okumak «aklına getirmek, hatırına düşürmek» vb. Ayrıca bk. eski kelime.
 3. (en)Ancientness.
 4. (en)Archaism.
 5. (en)Oldness.
 6. (en)Agedness.
 7. (fr)Archaisme

shabbily

 1. Lime lime bir şekilde
 2. Harap bir tarzda
 3. Döküntü bir şekilde
 4. Alçakça, ahlaksız bir şekilde
 5. Yırtık pırtık bir şekilde

shabbily dressed

 1. Kılıksız

Türetilmiş Kelimeler (bis)

shabbilyshabbily dressedshabbatshabbyshabby clothes
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın