sergeancy ne demek?

 1. Çavuş pozisyonu
 2. Çavuş rütbesi

çavuş

 1. Osmanlı devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.
 2. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli.
 3. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse.
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı.
 6. Osmanlı devlet örgütlerinde türlü hizmetler yapan görevlilere verilen san.
 7. Askerde bir rütbe.
 8. Yabancılara yol gösteren rehber, kılavuz.
 9. Verilen bir kararı yüksek sesle halka bildiren kimse, münadi.
 10. Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.

sergeant

 1. Komiser muavini
 2. Londra belediye memuru
 3. Çavuş, astsubay

sergeant serjeant

 1. ), (ask.) çavuş
 2. Komiser muavini
 3. Eski yüksek davavekilii sergeant at arms parlamentoda güvenlik görevlisi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sergeantsergeant serjeantsergeant at armssergeant at lawsergeant first classserge
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın