serbalin ne demek?

 1. Baş yastığı.

baş

 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
 2. Bir topluluğu yöneten kimse
 3. Başlangıç.
 4. Temel, esas
 5. Arazide en yüksek nokta.
 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
 7. Bir şeyin uçlarından biri
 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet.
 9. Çıban.
 10. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi.

serbay

 1. Zengin ve efendi kimselerin başı.
 2. Baştaki kişi.
 3. Önder, lider, başta gelen.

serbaz

 1. Yürekli, yiğit, korkusuz olan (kimse).
 2. (C.: Serbazan) f. Korkusuz, cesur, cesaretli. Yiğit.
 3. (en)Soldier.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

serbayserbazserbazanserbazıserb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın