sentralis ne demek?

  1. Merkeze ait, merkezle ilgili olan
  2. Merkeze ait, merkezle ilgili olanDgr.: anat. centralis
  3. (la)Centralis

sentral dogma

  1. Genetik bilginin DNA'dan RNA'ya transkripsiyonla verilmesi ve bu kalıp RNA'dan proteinin sentezlenmesi ilkesi. Artık bazı hayvan virüslerinde bilginin RNA'dan DNA'ya revers transkripsiyon ile taşınması da ilkenin içine dahil edilmiştir.
  2. (en)Central dogma.
  3. (fr)Dogme central

sentral felç

  1. Beyin felci.
  2. (en)Central paralysis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sentral dogmasentral felçsentral siyanozsentral şoksentral venöz basınç kateteri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın