semeiology ne demek?

 1. Hastalık belirtileri bilimi
 2. Bkz. semiyoloji
 3. Gösterge bilim

hastalık

 1. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı
 2. Ruh sağlığının bozulması durumu.
 3. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.
 4. Aşırı düşkünlük, tutku.
 5. Sayrılık
 6. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, sayrılık, maraz, rahatsızlık, hlk. illet, kem, morbus, toga.
 7. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu.
 8. (en)Illness.
 9. (en)Disease.
 10. (en)Sickness.

semiyoloji

 1. Hastalıkların belirti ve işaretleriyle ilgilenen hekimlik dalı.
 2. Gösterge bilimi.
 3. Gösterge bilimi
 4. Hastalıkların belirti ve işaretleriyle ilgilenen hekimlik dalı, gösterge bilimi.
 5. (en)Semiology.
 6. (en)Semiology, semeiology, semiotics.

semeiological

 1. Sembolbilim ile alakalı, işŸaretler ve semboller bilimi ile alakalı (ayrıca semiological)

semeiotic

 1. İşaretler ve semboller bilimi ile alakalı
 2. Bkz. semiyotik
 3. Sembol bilim ile alakalı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

semeiologicalsemeioticsemeiotic icalsemeioticalsemeseme tavuksemedsemehder
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın