selectin ne demek?

  1. Selektin

selektin

  1. Lenfosit ve nötrofillerin damar dışına çıkışlarının ilk evrelerinde rol oynayan, endotel hücrelerinin ve akyuvarların hücre zarının dış yüzeyinde bulunan ve oligosakkarit içeren zar glikoproteinlerinin genel adı. Selektinlerin oligosakkarit kısımları hücrelerin birbirine tutunmasını sağlar.
  2. (en)Selectin.

selecting

  1. Seçici, seçen
  2. Ayıklama

selectins

  1. Selektinler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

selectingselectinsselectionselection biasselection committeeselectselect allselect committeeselect councilselect toselecanselesele zeytiniselebselebes adası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın