sazangiller ne demek?

 1. Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası.
 2. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (Ostariophysi) alt takımından, dişleri olmayan, sakallı, tatlı sularda yaşayan otçul bir familya.
 3. Kemikli balıklardan, çenelerinde dişleri olmayan, yutak bölgesinde dişleri bulunan, dünyada 1500 kadar türü bulunan bir familya.
 4. (en)Carps.
 5. (fr)Carpes
 6. (la)Cyprinidae

sazan

 1. Sazangillerden, Avrupa, Asya ve Amerika'nın tatlı sularında yaşayan, sırt yüzgeci uzun, eti beğenilen kılçıklı bir balık (Cyprinus carpio).
 2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,sazangiller (Cyprinidae) familyasından, biçim ve renkleri yaşadığı ortama göre değişen, eti çok lezzetli, Asya, Avrupa ve Amerika'da yaşayan bir tür.
 3. göllerde ve sazlık yerlerde yaşayan bir tatlısu balığı
 4. Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, biçim ve renkleri yaşadığı ortama göre değişen, eti çok lezzetli, pul örtüsü yönünden birçok varyetelere ayrılan bir tür, pullu sazan, aynalı sazan, dizi sazan, çıplak sazan.
 5. (en)Carp.
 6. (fr)Carpe
 7. (la)Cyprinus carpio

sazan balığı ağzı biçimindeki dişler

 1. Alt çene kemiğinin doğuştan olan kısalığı sonucu üst çenedeki kesici dişlerin, alttakilerinin önünde bulunması.
 2. (en)Brachygnathia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sazansazan balığı ağzı biçimindeki dişlersazan cyprinus carpiosazan havyarısazanlama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın