saygı ne demek?

 1. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram

  İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir.

  Y. Kemal
 2. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.
 3. Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu, // Özellikle ahlâk değerlerine karşı duyulur. Ahlâk felsefesinde Kant'la önem kazanmıştır. Kant ahlâkın temelini ahlâk yasasınasaygıda bulur.
 4. insanlara karşı dikkatli, ölçülü, özenli davranmaya neden olan sevgi duygusu değer yargısı
 5. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı dolayısıyla bir kimseye veya bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu.
 6. (en)Respect.
 7. (en)Regard.
 8. (en)Consideration.
 9. (en)Esteem.
 10. (en)Obeisance.
 11. (en)Compliment.
 12. (en)Deference.
 13. (en)Estimation.
 14. (en)Homage.
 15. (en)Piety.
 16. (en)Veneration.
 17. (en)Honour.
 18. (en)Consideration hürmet.
 19. (en)Ihtiram.
 20. (en)Thoughtfulness.
 21. (en)Courtesy.
 22. (en)Duty.
 23. (en)Golden opinion.
 24. (en)Reverence.
 25. (fr)Respect

saygı çoğulu

 1. (Derleme., nezaket çoğulu, incelik çoğulu) Aslında tekil olan varlıklara saygı ve alçakgönüllülük kavramı vermek için kullanılan çoğul biçim: Beyefendi evdeler mi?, Zatı âlileri ne düşünürler? Siz de gelecek misiniz (sen yerine) , Biz küçük çıkarlar peşinde değiliz (değilim yerine) vb.
 2. (en)Plural of majesty, augmentative plural.
 3. (fr)Pluriel de majesté, pluriel augmentatif

saygı çokluğu

 1. Aslında tek bir varlığı gösterdiği hâlde, anlatıma saygı, nezaket ve alçak gönüllülük (tevazu) inceliği katmak üzere kullanılan çokluk biçimi: Bana bu konuda bir yardım lûtfeder misiniz?(lûtfeder misin yerine). Hanımefendi birlikte gelecekler mi? (gelecek mi yerine). Siz buradan ayrılıyor musunuz? (ayrılıyor musun? yerine). Bize (bana yerine) karşı gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkürü borç biliriz (bilirim yerine); Biz (ben yerine) böyle ince hesaplar peşinde değiliz (değilim yerine) vb.
 2. (en)Plural of majesty, augmantative plural.
 3. (fr)Pluriel de majesté, pluriel augmentatif

Türetilmiş Kelimeler (bis)

saygı çoğulusaygı çokluğusaygı dolusaygı duruşusaygı duymaksaygı göstermeksaygı içindesaygı ifade edensaygı ifadesisaygı ile eğilmesaygasaysay a few wordssay a good word forsay a mouthfulsay a word about
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın