sayın ne demek?

  1. Konuşma ve yazışmalarda saygı belirtisi olarak kişi adlarının önüne getirilen söz, saygıdeğer, muhterem.
  2. Kendisine saygı gösterilen, seçkin, değerli.
  3. Saygı belirtisi olarak konuşma ve yazışmalarda kişi adlarının önüne getirilen san.
  4. (en)Dear.
  5. (en)Reverend.
  6. (en)Esteemed.
  7. (en)Esteemable.
  8. (en)Estimable adj.

sayın başkan

  1. (en)Your honor.

sayın bay

  1. (en)Dear Sir, polite salutation used at the beginning of a letter to a man.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayın başkansayın baysayın bayansayın yargıçsayınberksayınbeysayınersayının tersisayısayı adedisayı adısayı almadan biten elsayı atasaysay a few wordssay a good word forsay a mouthfulsay a word about
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın