sarı kuyruksallayan ne demek?

 1. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından, sırtı zeytin yeşili, karnı sarı olan, Palearktik bölgede, Ön Asya'da çayır ve bataklıklarda yaşayan, Türkiye'nin her tarafında yazın kuluçkaya yatan, böcek ve lârvalarla beslenen göçmen bir tür. Sarı çobanaldatan.
 2. (en)Yellow wagtail.
 3. (fr)Bergéronette flavéole
 4. (la)Motacilla flava

sarı

 1. Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon kabuğu rengi.
 2. Bu renkte olan.
 3. Soluk, solgun.
 4. Sar'a hastalığı ile ilgili. (Osmanlıca'da yazılışı: sar'î)
 5. (C.: Surra) Gemici. (Osmanlıca'da yazılışı: sarî)
 6. (en)Fair.
 7. (en)Yellow.
 8. (en)Flaxen.
 9. (en)Blond.
 10. (en)Pale.

sarı ağaç

 1. (en)Gopherwood.

kuyruksallayan

 1. Kuyruksallayangillerden, kanatları ve vücudunun üst bölümü kül rengi, alt bölümü değişik sarı olan, uzun kuyruklu, küçük, ötücü kuş, yont kuşu (Motacilla).
 2. Bk. akkuyruksallayan
 3. (en)Wagtail.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sarısarı ağaçsarı ağaç zehirlenmesisarı ağızsarı akıntısarı akiksarı akrepsarı altuni sülünsarı ardıç kuşusarı asmasarsaraSara hastalığısara leesarabandkuyruksallayankuyruksallayangillerkuyruksokumukuyruksokumu kemiğikuyruksokumu kemiği ile ilgili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın