sagittal dış ibik ne demek?

 1. Atgiller ve etçillerde kafatası çatısında, squama occipitalis'in çatı kısmının ortasında crista nuchae'den başlayıp ona dikey olarak öne doğru giden kuvvetli bir krista, krista sagittalis eksterna.
 2. (en)Crista sagittalis externa.

sagittal

 1. Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.
 2. Ok şeklinde, oka ait
 3. Oka benzer
 4. Bkz. sagital

sagittal iç ibik

 1. Kafatası çatısının iç kısmında crista sagittalis externa'ya paralel seyreden krista, krista sagittalis interna.
 2. (en)Crista sagittalis interna.

dış

 1. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
 2. Bir konunun kapsamına girmeyen şey.
 3. Görülen, içte bulunmayan yüzey.
 4. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.
 5. Bireyin ötesinde bir varlığı olan.
 6. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan.
 7. Yabancı ülkelerle ilgili.
 8. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.
 9. Açık havada geçen görünçlüklerin yer aldığı çekim; bu anlamda, kapalı bir yerde çevrilse bile, görüntüleri açık havayı, işlikdışını gösteren çekim için de kullanılır
 10. Açık havada çevrilmiş çekim. İç'in karşıtı.

ibik

 1. Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
 2. Bazı kemiklerde bulunan ve kasların tutunmasına yarayan, çizgi durumunda pürtüklü çıkıntı.
 3. Emzik.
 4. Köşe, kenar, uç.
 5. Kuşların başında bulunan etli çıkıntı ya da tüylerden yapılmış taç biçiminde püskül.
 6. Tavukların başlarının üstünde genellikle kırmızı etli olan yapı.
 7. Horozun başındaki kırmızımsı bir renkte uzanmış et parçası.
 8. (en)Cockscomb.
 9. (en)Crest.
 10. (en)Comb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sagittalsagittal iç ibiksagittal kesitsagittal planesagittal sectionsagittal synostosissagittalissagittallysagittasagitalsagital kesisagital kesitsagitatsagiesagirsagiresagirüs sinndışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmadış aksamdış alemdış alımdış alımcıdış alımcılıkdı1 sıcaklığıdı2 sıcaklığıdı3 sıcaklığıdıadıame
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın