sıyrılarak ilerlemek ne demek?

 1. (en)Thread one's way.

thread

 1. İpe dizmek, takmak (film), kaplamak, arasından geçmek
 2. İplik, tire
 3. Tel, lif
 4. İnce çizgi
 5. Yiv
 6. Sıra, silsile
 7. Düşünüş tarzı
 8. İplik geçirmek
 9. İpliğe dizmek
 10. Yol bulup geçmek

sıyrılgan örtü

 1. Amaca uygun biçimde geçici olarak yapılan ve gerektiğinde sıyrılıp çıkarılabilen örtü.

sıyrılış

 1. Sıyrılma işi veya biçimi.

ilerlemek

 1. Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak
 2. Vakit geçmek
 3. Daha güçlü, daha etkili duruma gelmek.
 4. Daha iyi, daha yüksek bir düzeye, aşamaya erişmek, gelişmek, terakki etmek.
 5. (en)Make progress.
 6. (en)Progress.
 7. (en)Improve.
 8. (en)Proceed.
 9. (en)Keep going.
 10. (en)Move on.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıyrılgan örtüsıyrılışsıyrılmasıyrılmaksıyrılmamakilerlemekilerlemekteilerlemekte olanilerlemeilerleme göstermekilerleme göstermemekilerleme göstermeyenilerleme halindeilerleilerledikçeilerlekilerlek bileşikilerlek girişim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın