sıyırma voltametrisi ne demek?

  1. Analiz edilecek maddenin önce elektrot yüzeyinde biriktirilmesi sonra anodik veya katodik olarak sıyrılması ile madde miktarı tayininde kullanılan analitik teknik.

sıyırma

  1. Sıyırmak işi.
  2. 1 Vakum damıtması veya inert atmosferde buharlaştırma teknikleri ile gerçekleştirilen bir karışımdan uçucu bileşenleri ayırarak saf bir katı elde edilmesi. 2.Elektrokimyada, bir elektrot üzerinde biriktirilmiş tabakanın yükseltgenmesi veya indirgenmesi ile uzaklaştırılması.
  3. (en)Abrasion, graze, glance.
  4. (en)Stripping.

sıyırmademiri

  1. Dabakların, deride kalmış etli kısımları kazımakta kullandıkları araç. (Maraş)

voltametri

  1. Sürekli olarak değişen bir potansiyelin, küçük elektrotlara uygulanmasından oluşan akıma dayanan teknikler için kullanılan genel bir terim. Hidrodinamik voltametri karıştırılan çözeltilerde, polarografi ise damlayan bir civa elektrotta yapılır. Analitlerin difüzyon-kontrollü tepkimesi ile ilgilidir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıyırmasıyırmademirisıyırmaksıyırmamaksıyırsıyırarak geçmesıyırdımsıyırdımoluğusıyırgavoltametrivoltametrik dalgavoltametrevoltametervoltammeter
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın