sıcaklığın artması ne demek?

 1. (en)Calescence

calescence

 1. Sıcaklığın artması.

sıcaklığa duyarlı mutasyon

 1. Bazı mikroorganizmalarda ısıya duyarlı mutant suşların ortaya çıkmasına neden olan mutasyon.
 2. (en)Temperature-sensitive mutation.

sıcaklık

 1. Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet.
 2. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet.
 3. Isı.
 4. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer.
 5. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik
 6. Bir ısılölçerle ölçülen ısıl yeğinlik.
 7. Bir ısılölçerle ölçülen ısıl yeğinlik.
 8. --iişi--ldevingen dengedeki bir özdeğin, her bir özdeciği başına düşen ortalama devinim erkesini ölçen nicelik.
 9. (en)Heat.
 10. (en)Warmth.

artma

 1. Artmak işi.
 2. Artmış olan şey.
 3. Değişken niteliğin çoğalması.
 4. Nüfusta doğumların ölümlere göre artışı.
 5. (en)Increase.
 6. (en)Improvement.
 7. (en)Gain.
 8. (en)Pickup.
 9. (en)Accession.
 10. (en)Increment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıcaklığa duyarlı mutasyonsıcaklıksıcaklık anomalisisıcaklık aralığısıcaklık aralığı denetimiartmaartma accretionartma eğilimiartma miktarıartmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın