sıçrama tahtası ne demek?

 1. Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç.
 2. Daha iyi bir duruma yükselmek için kendisinden yararlanılan kişi, olay veya durum.
 3. Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı ya da kendisinden esnek, tahtadan eğik yüzeyli araç.
 4. Uzun atlamalarda, yarışçılara daha iyi sıçrama olanağı veren 122 cm. x 20 cm. x 10 cm. boyutlarında, önü macun göstergeli aka boyanmış tahta.
 5. (en)Take-off board.
 6. (en)Springboard.
 7. (al)Sprungbalken
 8. (fr)Tremplin
 9. (fr)Planche d'appel

sıçrama tuşları

 1. (en)Bouncekeys.

sıçrama

 1. Sıçramak işi.
 2. Ayaklarla, birdenbire yeri teperek kısa süre havaya yükselme.
 3. Ayakların birbiri ardı sıra yeri itmesiyle yerden kopma ve kısa süre havada kalma.
 4. Gelişme koşusundan hız alarak, ayağın itme gücüyle vücudu yerden koparıp uzağa ya da havaya fırlatma.
 5. (en)Spring.
 6. (en)Jumping.
 7. (en)Bouncing.
 8. (en)Springing.
 9. (en)Skipping.
 10. (en)Splash.

tahta

 1. Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç.
 2. Bu ağaçtan yapılmış
 3. Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme
 4. Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
 5. Kara tahta.
 6. Bk. ağaç
 7. Uzunluğu 2-5 m., genişliği 10-30 cm., kalınlığı 1-10 cm. arasında değişen kereste.
 8. Bk. tahta
 9. (en)Blackboard.
 10. (en)Wooden.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıçrama tuşlarısıçramasıçrama adımısıçrama bezisıçrama hastalığısıçrama minderisıçrama ölçüsüsıçrama ve sürekliliksıçramacısıçramaksıçrasıçansıçan akarısıçan akarı dermatitisisıçan bitisıçan cüzzamıtahtası eksiktahtası yumuşak ağaçlartahtasenktahtatahta amyanttahta antika eşyatahta askıtahta attahttaht ı kutbi iklimtaht ı medaritaht ı medari iklimtaht ı medari yüksek basınç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın