sürgelemek ne demek?

  1. Tohum ekildikten sonra toprağı bir araçla düzeltme işlemi.

sürge

  1. Sürülmüş toprağı düzeltmek ve kesekleri parçalamak amacıyle bir sap ile ona dik kalın ağaç ya da tahtadan oluşan bir çiftçi aracı. (Köprü, Aşağıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta; Orhaniye, Ahmediye *Çumra -Konya)

sürgeç

  1. Yufka yağlamakta kullanılan ucunda bez sarılı çubuk. (-Uşak)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sürgesürgeçsürgen dokusürgendokusürgit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın