süraktivite ne demek?

  1. Herhangi bir organın kalıcı ya da geçici aşırı aktivite göstermesi durumu.
  2. (en)Suractivity.

süraka

  1. (Ebu Süfyan Süraka b. Malik) Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Hz. Ebu Bekir ile beraber hicret için Mekke'den çıktıklarında, Kureyş Rüesasının mühim bir mal mukabilinde onları öldürmek için gönderdikleri cesur bir adam olup, Hz. Peygamber'in mu'cizesiyle atının ayakları kuma saplanmış ve bu üç def'a tekerrür etmiştir. O vakit anladı ki elinden bir şey gelmez. "El Aman!" diyerek, Resulüllah'ın duasına mazhar olmuş ve Mekke'nin fethinde şeref-i İslamla müşerref olmuştur. Hz. Osman'ın (R.A.) hilafeti zamanında, Hicri 24. senesinde vefat etmiştir.

süra

  1. Gece seyri.
  2. Evmek, acele etmek. (Osmanlıca'da yazılışı: sür'a)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sürakasürasüradiksüradikatsüragsürahi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın