sürüm bankası ne demek?

 1. Kâğıt para çıkarma ayrıcalığı olan banka.
 2. (en)Bank of issue.
 3. (fr)Banque d'émission

sürüm bulma

 1. Bir malın genel satakta çoğunlukla aranılması, tutunması, istekle karşılanması.
 2. (en)Go off readily go sell quickly.
 3. (fr)Être de bon débit, avoir un bon débit

sürüm

 1. Bir ticaret malının satılır olması, revaç.
 2. Versiyon, değişik biçim.
 3. Bir paranın geçer olması, tedavül.
 4. Bir filmin oynatılmak üzere piyasaya çıkarılması.
 5. (en)Version.
 6. (en)Sale.
 7. (en)Offtake.
 8. (en)Demand.
 9. (en)Sale revaç.
 10. (en)Circulation tedavül.

banka

 1. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunlardan daha başka parasal ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş.
 2. Bankacılık işleminin yapıldığı yer.
 3. Mevduat kabul eden, kredi açan, ulusal ve uluslararası ödemelerde aracılık, para nakli, senet iskontosu, emanet kabulü vb. hizmetleri sunan, pazarlanabilir menkul değerler gibi finansal aktifleri elinde tutan ve saymaca para yaratan finansal aracı kurum.
 4. İtl. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlerini gören ticari kuruluş.Faiz dinimizde günahtır. Bankalar dar gelirlilerin paralarını faiz karşılığı toplar, zenginlere daha yüksek faizle verir. Bunlar dar gelirlilerin tasarruf ettikleri paralarla bir iş yeri açar, bir mal üretir ve bu malın fiatına, ödedikleri faizi de ekliyerek paranın asıl sahibine satarlar. Böylece bankada faiz karşılığı para yatıran dar gelirliler, kendi paralarıyla üretilen bu malları satın almakla kendi aldıkları faizden daha fazlasını yani zenginin bankaya ödediği faizi ödemiş olurlar. Hem bankacıyı, hem banka ile iş yapan ticaret erbabını kendi paralarıyla çalışmadan zengin etmiş, fiatlarını yükseltmesine ve dar gelirlilerin zulme uğramasına alet olmuş olurlar.İslama uygun olan; iş ortaklığıdır. İş adamı paralarını kullandığı insanları, paraları ölç--uşu--nde işine ortak yapmalı, karını da zararını da buna göre bölüşmelidir. Böyle olursa hem fiatlar yükselmez, hem de bir kısım insanlar zenginleşirken, diğerleri fakirleşmez.
 5. (en)Banking.
 6. (en)Banking house.
 7. (en)Bank.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sürüm bulmasürümsürüm aracısürüm hızısürüm sürümsürüm sürüm sürüm sürüm sürünmeksürümcüsürümdeğersürümdeki belgitlersürümdeki parasürüsürü balığısürü davranışısürü etkisisürü gibi toplanmakbankabanka adıbanka akseptansıbanka akseptasyonubanka avansıbankbank acceptancebank accountbank advancebank angle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın