revenu expenditure ne demek?

 1. Gelir gideri

gelir

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 4. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en)Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en)Income.
 9. (en)Revenue.
 10. (en)Revenues.

revenue

 1. İrat, varidat
 2. Maliye, hazine
 3. Gelir
 4. Bir hükümetin yıllık geliri
 5. Varidat dairesi
 6. Devlet geliri

revenue authorities

 1. Vergi dairesi

expenditure

 1. Harcama
 2. Tüketme
 3. Masraf
 4. Gider

Türetilmiş Kelimeler (bis)

revenuerevenue authoritiesrevenue boardrevenue officerevenue officerrevenue passenger milerevenue sharing certificatesrevenue stamprevenue tariffrevenue taxrevenantrevenderevendeganrevendükrevengeexpenditureexpenditure changing policiesexpenditure methodexpenditure multiplierexpenditure switching policiesexpenditure taxexpendituresexpending
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın