retina ne demek?

 1. Ağ tabaka.
 2. Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.
 3. Ağ tabaka
 4. Bk. ağ tabaka
 5. Ağ tabaka.
 6. Ağ tabaka.
 7. (en)See Eye.
 8. (en)The light-sensitive membrane covering the back wall of the eyeball; it is continuous with the optic nerve.
 9. (en)The retina is the light-sensitive layer of tissue that lines the back of the eyeball, sending visual impulses through the optic nerve to the brain.
 10. (en)Layer of fine sensory tissue that lines the inside wall of the eye The retina acts like the film in a camera to capture images, transforms the images into electrical signals, and sends the signals to the brain.
 11. (en)The retina is a thin tissue at the back of the eye that contains several cell types that are similar to brain cells since they are all neurons The cell types include photoreceptor neurons and other types of neurons The photoreceptor cells of the retina absorb light and convert this light to electrical signals The electrical signals are transferred from the photoreceptors to secondary neurons which then send the electrical signals to the visual cortex region of the brain for interpretation The brain and retina constitute the Central Nervous System of the body.
 12. (en)Light-sensitive membrane lining the inner eyeball Images are formed on the retina before being transmitted to the brain on the optic nerve.
 13. (en)The nerve tissue that lives at the back of the eye, similar to the film in a camera, which takes the image you are looking at and transmits it to the brain through the optic nerve This area is nourished by a web of very fine blood vessels The layers of cells in the back of the eye that are responsible for sensing light and transmitting light- induced signals to the brain.
 14. (en)The light-sensitive nerve layer that lines the back of the eye The retina sense light and creates impulses that are sent through the optic nerve to the brain.
 15. (en)Located at the back of the eye, the retina's photosensitive cells convert light images into electrical impulses for the optic nerve The optic nerve sends those impulses to the visual part of the brain, where they are interpreted into what we know as 'sight'.
 16. (en)The light-sensitive layer of tissue that lines the back of the eye.
 17. (en)Light-sensitive tissue at the back of the eye that transmits visual impulses via the optic nerve to the brain.
 18. (en)The layer of light-sensitive cells lining the back of the inside of the eye; consists of rods and cones.
 19. (en)Retina.
 20. (en)The delicate membrane by which the back part of the globe of the eye is lined, and in which the fibers of the optic nerve terminate.
 21. (en)The thin lining at the back of the eye that converts images from the eye's optical system into electronical impulses sent along the optic nerve for transmission to the brain.
 22. (en)Layer of receptors at the back of the eye that forwards information to the optic tract and eventually to the brain.
 23. (en)The light-sensitive layer of nerve cells that lines the back of the eyeball It sends visual impulses through the optic nerve to the brain The macula is in the center of the retina and is made up of cones.
 24. (en)The light sensitive part of the back of the eye that corresponds to the film in a camera.
 25. (en)Thin tissue in the back of the eye that receives an image formed by the lens and converts it to electrical impulses carried by the optic nerve to the brain.
 26. (en)The inner layer of tissue at the back of the eye that is sensitive to light.
 27. (en)The light-sensitive cell layers of the inner lining of the back of the eye.
 28. (en)The delicate lining at the back of the eye that forms light into images that it sends to the brain See the Retina FAQ.
 29. (en)Layer of cells at the back of the eye which are sensitive to light and upon which the image formed by the lens is focused The image is then carried to the brain by the optic nerve.
 30. Anat
 31. Retina, ağtabaka

 1. İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü.
 2. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü.
 3. Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke.
 4. Tuzak
 5. Oyun alanını ortadan ikiye bölen veya kale direkleri arkasına gerilen, iple yapılmış örgü.
 6. Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file.
 7. Donun veya pantolonun apış arasına gelen yeri, apışlık.
 8. Elektriksel erkeyi bir bölge içine dağıtan iletken örgüsü.
 9. En az bir bilgisayar ile çoğullayıcı, anahtar veya yönlendirici cihazların kullanımı ile oluşturulan veri iletim yapısı.
 10. Bir kentin, bir ülkenin tek elde toplanmış sinema salonlarının oluşturduğu bütün. TV

ağ tabaka

 1. Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina.
 2. Açınmak işi.
 3. Göz yuvarının en içte bulunan ışığa duyarlı tabakası. Biri göz yuvarının gerisini çevreleyen, ışık alıcı hücreler (koni ve çomak hücreleri) ve nöronları kapsayan, daha içte olan diğeri melanin taneciklerini kapsayan pigmentli çift kat epitel astardan oluşan tabaka. Retina.
 4. Göz yuvarlağının en içteki görmede işlev gören ve dıştan içe doğru; pigmentli epitel kat, çubuk ve koni biçimli hücreler kat, dış sınırlayıcı zar, dış çekirdekler kat, dış pleksiform kat, gangliyon hücreleri, optik sinir uzantıları kat ve sınırlayıcı zar katlarından oluşan, tunika interna bulbi adı da verilen sinirsel tabakası, retina.
 5. Gözde en iç kısımda bulunan, ışığa duyarlı hücrelerin, duyu sinirlerinin ve pigmentlerin bulunduğu, çift katlı tabaka, retina.
 6. (en)Retina.
 7. (fr)Rétine
 8. (la)Rete: ağ

retina atrofisi

 1. Yaşlılık, beslenme yetersizlikleri, metabolik bozukluklar veya enfeksiyöz, kimyasal ve fiziksel ajanların neden olduğu zedelenmeler sonucunda pigmentli retina epitelinde dejenerasyon ve optik diskte oluşan atrofi, retina dejenerasyonu.
 2. (en)Retinal atrophy.

retina ayrılması

 1. Retinanın iç tabakasının eksudat, transudat, tümör hücreleri ve siklitik zarın büzüşmesi gibi nedenlere bağlı olarak pigment epitelinden ayrılması, retina dekolmanı.
 2. (en)Reticular detachment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

retina atrofisiretina ayrılmasıretina dejenerasyonuretina dekolmanıretina dekolmaniretina displazisiretina kanamasıretina otoliziretina ödemiretina persistansıretin areticencereticence reticencyreticentreticlereticular
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın