response ne demek?

  1. Yansıma, karşılık, ses verme (motor), etkilenme
  2. Cevap, yanıt
  3. Yanıtlama
  4. Tepki
  5. Papazın okuduğu şeye cevap olarak ahali veya okuyucuların terennüm ettiği veya soylediği parça.

response card

  1. Yanıt kartı

response characteristics

  1. tepki özelliği
  2. Tepki özelliği

Türetilmiş Kelimeler (bis)

response cardresponse characteristicsresponse curveresponse errorresponse functionresponse of fish to currentsresponse surfaceresponse timeresponse variableresponsesresponsrespondrespond a medical treatmentrespond torespondeat superiorresponded
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın