refugee camp ne demek?

 1. Mülteci kampı.

mülteci

 1. Sığınmacı
 2. Vatandaşı olduğu veya yaşadığı ülkeden arzusu dışında sınır dışı edilen veya kaçmak zorunda kalan kişi.
 3. Yerleşmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici olarak oturmak üzere bir ülkeye sığınan kişilerdir.
 4. Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kimse, sığınmacı, sığınık.
 5. İltica eden, sığınan.
 6. (en)Fugitive.
 7. (en)Exile.
 8. (en)Displaced person.
 9. (en)Refugee.

refugee

 1. Sığınan kimse
 2. Sığınık
 3. Diğer bir memlekete kaçıp sığınan kimse
 4. Mülteci, muhacir

refugees

 1. Mülteciler
 2. Gerçek veya tahayyül edilen tehlike nedeniyle kendi iradeleriyle, ihtiyari olarak veya bir uzak dur prensibini ihlal ederek kendi ülkeleri dahilinde hareket eden (ulusal mülteciler) veya uluslararası sınırları geçen (uluslararası mülteciler) şahıslar

camp

 1. Kamp kurmak, kamp yapmak, konaklamak, kampa yerleştirmek
 2. Bk. halkasal adenozin monofosfat
 3. Döngüsel adenozin monofosfat.
 4. (en)Cyclic adenosine monophosphate, cAMP.
 5. Kamp
 6. Ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek
 7. Bayağı veya gülünç hareketlerde bulunan kimse
 8. Adilik
 9. Bayağı eser
 10. Adi, gülünç, bayağı, kendini gülünç bir şekilde gösteren

Türetilmiş Kelimeler (bis)

refugeerefugeesrefugerefuelrefuel torefuellingrefuelling stoprefref etmekref.refagatrefahcampcAMP almaç proteinicamp bedcamp chaircamp davidcamp david accordscamp fevercamp firecamp fire girlscamp followercamcam adam sendromucam advance screwcam anglecam baget
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın