radium ne demek?

 1. Radyum

radyum

 1. Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C'de eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışınetkinliği çok bir element (simgesi Ra)
 2. Simgesi Ra, atom kütlesi 226 g, atom numarası 88, yarı ömrü 1691 yıl, pozitif 2 yükseltgenme basamağı olan, radyasyon kaynağı olarak kullanılan havada kararan parlak beyaz bir element.
 3. (en)Radium.
 4. (en)Radium, Fr. radium.

radius

 1. Telli çalgılarda, değeri arttıkça klavyenin o derece düz ve değeri azaldıkça klavyenin o derece bombeli olduğuna işaret eden klavye yüzeyinin eğim çapı
 2. Bkz. radyus
 3. Radyal bir parça ya da yapı
 4. Döner kemik, ön kol kemiği
 5. (en)Straight line drawn from the center of a circle to the circumference; one of the bones of the forearm.
 6. Çevre (daire), etki alanı, erim

radius extension

 1. Şümul

Türetilmiş Kelimeler (bis)

radiusradius extensionradius of convergenceradius of curvatureradius of gyrationradiradiabilityradiableradialradial arteryradrad grouprad roentgen absorbed doserad suresirad u berk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın