quarantine tank ne demek?

 1. Karantina tankı

karantina

 1. Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup gözlemlenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi.
 2. Hastanelerde, yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer.
 3. Bk. sağlık koruyumu
 4. Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalmış veya hastalığın kuluçka süreci içinde hastalığa yakalanmış olma potansiyeli olan insan veya hayvanların bu hastalığı yaymalarının önüne geçmek için hareketlerinin kısıtlanması, hastalığın görüldüğü bölgeden dışarı çıkmalarının engellenmesi.
 5. Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir ülkeden gelen kişileri, gemileri veya malları geçici olarak tecrit etme şeklinde alınan tedbir.
 6. (en)Quarantine.
 7. (en)Isolation.
 8. (en)Absolute quarantine.
 9. (en)Sanitary cordon.

quarantine flag

 1. Karantina bayrağı

quarantine period

 1. Karantina süresi

tank

 1. Zırhlı ve silahlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı.
 2. Su, yakıt vb. sıvıları depolamaya yarayan araç.
 3. Bk. birikimlik
 4. (en)Tank.
 5. (en)Small Indian dry measure, averaging 240 grains in weight; also, a Bombay weight of 72 grains, for pearls.
 6. (en)Large basin or cistern; an artificial receptacle for liquids.
 7. (en)The fixture reservoir for flush water On a conventional toilet, the ballcock, flush valve, and trip lever are installed in the tank A tank lid closes the top tank opening.
 8. (en)Vessel of large size to contain liquids.
 9. (en)An artificial reservoir for stock water; local in Southwest.
 10. (en)Vessel inside the dewar which contains liquid nitrogen.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

quarantine flagquarantine periodquarantine pondquarantinequarantinedtanktank bustertank cartank destroyertank dramatank drivertank enginetank giyisisitank locomotivetank lokomotifitantan ağarmaktan aydınlığıtan fonksiyonutan liquor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın