prova baskısı ne demek?

 1. Bir yazının kontrolü için basılan ilk kağıtlar. (Matbaacılık)
 2. (en)Preprint.

prova

 1. Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme.
 2. Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi giyecek kişinin üzerinde yapılan düzeltme.
 3. Yazar veya düzeltmen tarafından üstünde düzeltmeler yapılan basılı metin
 4. Bir oyunu düzenli ve disiplinli bir yolda ortaya çıkarabilmek için yapılan ön çalışma. Sırasına göre: okuma "(tonlama)"-, "sahne"-, "teknik" (dekor, kostüm) ve "genel"provalar vardır.
 5. Bk. sahne çalışması
 6. Bk. sınama
 7. (en)Fitting.
 8. (en)Trial.
 9. (en)Proof.
 10. (en)Dry-run.

prova eden terzi

 1. (en)Fitter.

baskı

 1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu
 2. Bası sayısı.
 3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri.
 4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı.
 5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm
 6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
 7. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.
 8. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
 9. Tutma görevi alınan karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacı ile uygulanan yakın savunma türü.
 10. T. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

provaprova eden terziprova edilmişprova etmekprova ışığıprova okumaprova planıprova sahnesiprova salonuprova şeridipropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancerbaskısı mevcutbaskısı tükenmişbaskısızbaskısız büyümekbaskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alırbaskısız yongayı yel alır sahipsiz tarlayı sel alırbaskıbaskı ağırşağıbaskı altına alınmış enflasyonbaskı altına alınmış talepbaskı altına almak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın