protein akseptörü ne demek?

 1. (en)Proton acceptor.

proton

 1. Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.
 2. Hidrojen atomunun çekirdeği.
 3. Bk. önelcik
 4. Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.
 5. Yükü elektronunkine eşit ve artı imli kütlesi
 6. 6726X 10-24 g. olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.
 7. Hidrojen atomunun çekirdeği olan temel parçacık.
 8. Pozitif yüklü çekirdek parçacığı.
 9. Yun. Atom çekirdeğinde pozitif yüklü zerrecik. (Bak: Delil-i inayet)
 10. (en)One of the basic particles which makes up an atom The proton is found in the nucleus and has a positive electrical charge equivalent to the negative charge of an electron and a mass similar to that of a neutron.

protein

 1. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, Yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan karmaşık yapılı doğal madde
 2. Bk. önbesi
 3. Canlıda yapı elemanı, hormon, enzim, elektron ya da madde taşıyıcısı, desteklik gibi görevleri yapan, amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan, polipeptit dizilerinin tek başlarına ya da diğer moleküllerle birleşerek ipliksi, tabakalı ya da küresel şekillerde (primer, sekunder, tersiyer, kuaterner yapı) bulunabilen, tüm hücre faaliyetlerine katılan bir biyopolimer grubu.
 4. Amino asitlerin peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt içeren, globuler veya fibröz yapıya sahip, bütün canlılar için önemli yapısal ve fonksiyonel işlevleri olan makromoleküller. Genellikle peptit bağıyla bağlanmış 100'den fazla amino asit içeren ve molekül ağırlığı 10 kDa'dan fazla olan peptitler için kullanılır.
 5. Lat. Tıb: Albüminli besleyici madde.
 6. Doku hücrelerinin esas yapı unsurlarından birini oluşturan, aminoasit birleşmesinden oluşmuş azotlu bileşikler grubuna ait herhangi bir madde.
 7. (en)Body now known as alkali albumin, but originally considered to be the basis of all albuminous substances, whence its name.
 8. (en)Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotide in the gene coding for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs, and each protein has unique functions Examples are hormones, enzymes and antibodies.
 9. (en)Large biomolecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order Proteins are required for the structure, function, and regulation of cells, tissues, and organs.
 10. (en)Large, complex molecule composed of amino acids The sequence of the amino acids, and thus the function of the protein, is determined by the sequence of the base pairs in the gene that encodes it Proteins are essential to the structure, function, and regulation of the body Examples are hormones, enzymes, and antibodies.

protein 55

 1. Köpeklerde bağ doku ve epitelyum doku kökenli kötü ve iyicil tümörlerin ayrıcı tanısında kullanılan protein tabiatında belirleyici madde.
 2. (en)Protein 55.

akseptör

 1. Alıcı
 2. Bk. alıcı
 3. İlaç molekülleriyle dönüşümlü olarak bağlandıkları halde herhangi bir etkiye neden olmayan almaç benzeri büyük moleküllü yapılara verilen ad.
 4. (en)Accepter, acceptor, one who accepts or receives.
 5. (en)Acceptor.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

proteinprotein 55protein aprotein cprotein c reaktifprotein concentrateprotein değerlendirme indeksiprotein efficiency ratioprotein ek yemleriprotein energy ratioproteidproteidaeproteidemiproteidikproteanprotean animalculeproteanlyproteaseproteasomeakseptörakseptansakseptans kredisiakseptasyonakseptasyon tellalı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın