prosecuting attorney ne demek?

  1. Davacı avukatı, iddia makamı avukatı

prosecuting counsel

  1. Davacı avukatı, iddia makamı avukatı

prosecution

  1. Takibat
  2. Bitirmeye çalışma, ileri götürme
  3. Huk
  4. Sürdürme, devam, takip, kovuşturma, dava, ilerletme

attorney

  1. Vekil, dava vekili attorney at law avukat attorney general devletin en yüksek hukuk memuru (adalet bakanı gibi) ; başsavcı, baş müddeiumumi power of attorney vekâlet, temsil yetkisi; vekaletname attorneyship vekâlet, avukatlık
  2. Avukat, dava vekili, vekil

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prosecuting counselprosecutionprosecution of a caseprosecuteprosecutorattorneyattorney at lawattorney at lowattorney generalattorney generalshipattorney in factattorneysattorneyshipattornatto
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın