proje paftası ne demek?

 1. (en)Design sheet.

design

 1. Modelini çizmek, stilize etmek
 2. Planlamak, komplo kurmak
 3. İcat etmek
 4. Model, motif
 5. Plan, taslak, proje
 6. Gaye, amaç, maksat, hedef
 7. Fikir
 8. Entrika, desise
 9. Resim taslağı, kompozisyon
 10. Zihninde kurmak niyet etmek, kastetmek

proje

 1. Tasarlanmış şey, tasarı
 2. Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.
 3. Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim.
 4. Bk. tasarım
 5. Fr. Tasarlanan ilk şekil. Tasarı. Mütehayyel.
 6. Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgelerle kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütünü.
 7. Bk. tasarı
 8. (en)Plan.
 9. (en)Design.
 10. (en)Projection.

proje bürosu

 1. (en)Design office.

pafta

 1. Büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri.
 2. Yivaçar.
 3. Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi.
 4. Büyük benek, leke.
 5. Bk. yivaçar
 6. (en)Diestock.
 7. (en)Pafta.
 8. (en)Plate.
 9. (en)Die plate.
 10. (en)Screw plate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

projeproje bürosuproje incelemesiproje kredisiproje merkezli programlamaproje metoduproje sahibiproje sihirbazıproje yapmakprojecipropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancerpaftasızpaftapafta başlığıpafta kalıpçısıpafta kolupaftalı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın