progressionist favoring reform ne demek?

 1. Ilerici

ilerici

 1. İlerlemeden yana olan, ileri düzeydeki toplumsal ve siyasi gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver, gerici karşıtı.
 2. (en)Progressive.
 3. (en)Receptive.
 4. (en)Progressivist.
 5. (en)Progressionist favoring reform.

progressionist

 1. Ilerici kimse

progression

 1. İleriye doğru gitme
 2. İleri gidiş, devam
 3. Bkz. progresyon

reform

 1. Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat.
 2. Fr. Düzeltme, tanzim. Asıl şeklini verme. Islah etme. Avrupa'da başlayan dinde reform hareketini, İslam dinine tatbik etmenin yeri yoktur. Çünkü İslam dini, bütün zaman ve mekanların insanlarına her cihetle cevap verecek camiiyette olduğundan ve ilmi esaslara dayanmış olarak asliyetini muhafaza ettiğinden, İslam dininde reform olamaz. Ancak dinde yeni izah ve isbat şekli vardır. (Bak: Müceddid, Ehl-i bid'a)
 3. (en)To give a new form to; to form anew; to take form again, or to take a new form; as, to re- form the line after a charge.
 4. (en)Change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts' self-improvement in behavior or morals by abandoning some vice; 'the family rejoiced in the drunkard's reform' a campaign aimed to correct abuses or malpractices; 'the reforms he proposed were too radical for the politicians' change for the better; 'The lazy student promised to reform'; 'the habitual cheater finally saw the light' make changes for improvement in order to remove abuse and injustices; 'reform a political system' improve by alteration or correction of errors or defects and put into a better condition; 'reform the health system in this country' break up the molecules of; 'reform oil' produce by cracking; 'reform gas' bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of life, conduct, and adopt a right one; 'The Church reformed me'; 'reform your conduct'.
 5. (en)Reformation.
 6. (en)Change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts'.
 7. (en)Campaign aimed to correct abuses or malpractices; 'the reforms he proposed were too radical for the politicians'.
 8. (en)Self-improvement in behavior or morals by abandoning some vice; 'the family rejoiced in the drunkard's reform'.
 9. (en)Make changes for improvement in order to remove abuse and injustices; 'reform a political system'.
 10. (en)Bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of life, conduct, and adopt a right one; 'The Church reformed me'; 'reform your conduct'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

progressionistprogressionprogressistprogressiveprogressive aspectfavoring or promoting reformfavorifavorilerimi düzeltin lütfenfavorilifavoritefavorfavorablefavorable answerfavorable attitudefavorable balancefavo u rablefavo u rable receptionfavo u ritefavo u ritismfavonian
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın