profaneness ne demek?

 1. Kutsal olmama
 2. Dinsizlik
 3. Kafirlik

kutsal

 1. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.
 2. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
 3. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes
 4. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.
 5. Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı'ya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).
 6. Güçlü bir dinsel saygı uyandıran veya uyandırması gereken kimse, mukaddes.
 7. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen.
 8. Uğur getirdiğine inanılan.
 9. Kudsi, kutlu mübarek, mukaddes.
 10. (en)Holy.

profane

 1. Cismani, dini işlerden ayrı olan
 2. Mukaddes olmayan
 3. Küfür kabilinden
 4. Bulaştırmak, pisletmek, kirletmek
 5. Hürmetsizce kullanmak
 6. Kafir, zındık
 7. Adi, bayağı

profane word

 1. Küfür

Türetilmiş Kelimeler (bis)

profaneprofane wordprofanelyprofanprofanationprofanatory
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın