prismoid ne demek?

 1. Prizma şeklinde
 2. Bkz. prizmoid
 3. Prizmaya benzeyen

prizma

 1. Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim.
 2. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, biçme.
 3. Bk. biçik
 4. Bk. biçme
 5. Polikromatik ışını, kendini oluşturan dalga boylarına ayıran optik bir cisim.
 6. (en)Prism.
 7. (en)Prism biçme.

prizmoid

 1. Bkz. prizmatik
 2. (en)Prismoid

prismoidal

 1. Prizma şeklinde

prismosphere

 1. Prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden oluşan küre
 2. Bkz. prizmosfer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prismoidalprismosphereprismprism binocularsprism spectrographprism spectroscopeprismapriseprise listprised
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın