prima facie ne demek?

 1. Dış görünüşe göre
 2. İlk izlenime göre değerlendirilen
 3. Yüzünden
 4. İlk bakışta

dış

 1. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
 2. Bir konunun kapsamına girmeyen şey.
 3. Görülen, içte bulunmayan yüzey.
 4. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.
 5. Bireyin ötesinde bir varlığı olan.
 6. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan.
 7. Yabancı ülkelerle ilgili.
 8. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.
 9. Açık havada geçen görünçlüklerin yer aldığı çekim; bu anlamda, kapalı bir yerde çevrilse bile, görüntüleri açık havayı, işlikdışını gösteren çekim için de kullanılır
 10. Açık havada çevrilmiş çekim. İç'in karşıtı.

prima facie case

 1. İlk bakışta haklı görünen dava

prima facie evidence

 1. Aksi kanıtlanmadıkça geçerli sayılan güçlü kanıt
 2. Karineden sayılan delil

face

 1. Yüz yüze gelmek
 2. Yüzüne bakmak
 3. Yönelmek; karşılamak, karşı karşıya gelmek, yüz yüze gelmek, karşısında olmak; cesaretle karşılamak
 4. Karşılamak
 5. Iskambil kâğıt açmak
 6. Face up to: cesaretle karşılamak, farkına varmak
 7. Karşısında olmak/durmak.
 8. Yüz, çehre, surat, sima
 9. Küstahlık, cüret
 10. (ticari evrakta yazılı olan) asıl değer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prima facie caseprima facie evidenceprima balerinprima ballerinaprima donnaprimaprimacyprimadonnaprimaevalprimageprimprim and properprim belgeleriprim of foreign exchangeprim of importfacientfaciesfacies anteriorfacies anterior lentisfacies anterior palpebrarumfacies articularis tuberculi costaefacies atrialisfacies auricularisfacies distalisfacies dorsalisfacifaciafacia boardfacia panelfaciaengiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın