prevalence ne demek?

 1. Egemen olma, yaygınlık
 2. Hüküm sürme, hakim olma
 3. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa yakalananların sayısı
 4. Bkz. prevalans

egemen

 1. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim.
 2. Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.
 3. Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "man-men" şeklinde isim yapım eki vardır.
 4. Buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olma.
 5. (en)Sovereign.
 6. (en)Dominant.
 7. (en)Ruling.
 8. (en)Ascendant.
 9. (en)Ascendent.
 10. (en)Prevailing.

prevalans

 1. Bkz. global frekans
 2. Yaygınlık oranı
 3. Bir hastalığın belli bir popülasyon içinde belli bir süre aralığında eski ve yeni olguların birlikte görülme oranı veya yaygınlığı.
 4. Yaygınlık.
 5. (en)Prevalence.

prevalens

 1. Yaygınlık.
 2. (en)Prevalence.

prevalent

 1. Yaygın, genel, mevcut, hüküm süren
 2. Olagelen, hüküm süren, etkili, yaygın, âdet hükmünde olan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prevalensprevalentprevalent windprevalentlyprevalanprevalans
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın