preeminently ne demek?

 1. En üst seviyede
 2. En üst biçimde
 3. Rakipsiz bir şekilde

en

 1. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı.
 2. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.
 3. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime
 4. Bir filmin iki kenar arasında kalan, filmlerin çeşitlerine göre değişen ve filmlerin boylarını belirleyen uzunluğu.
 5. Erime noktasının kısaltılmış şekli.
 6. Hlk. Hayvanların kulaklarına vurulan damga.
 7. Bk. genişlik
 8. (en)This must not be confused with -en corresponding in Old English to the AS.
 9. (en)Infinitive ending -an.
 10. (en)See Em.

preeminent

 1. En önde gelen, rakipsiz, üstün.
 2. Üstün, mümtaz, seçkin, faik

preeminence

 1. Üstünlük.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

preeminentpreeminencepreemphasispreemptpreemption
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın