precedented ne demek?

  1. Eşi görülmüş, örneğine rastlanmış, benzeri yaşanmış

precedent

  1. Emsal, numune, örnek
  2. Evvelce vaki olmuş ve tekrar vuku bulması hak veya adet olan şey
  3. Teamül, yapılageliş.
  4. Geçmiş örnek, örnek olay
  5. Önceki.

precedent value

  1. Emsal bedeli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

precedentprecedent valueprecedentialprecedenceprecedencyprecedeprecede topreceded
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın