poli ne demek?

  1. Bütün alt birimleri adeninden oluşan homopolimer.
  2. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer.
  3. Bütün alt birimleri urasil olan homopolimer.
  4. Çok, fazla.Dgr.: anat. poly
  5. (en)Polite, civilized; mannerly, well bred, courteous, courtly; polished, smooth, suave.

poli A kuyruğu

  1. Poli (A) kuyru--güiii--ng.: poly (A) tail
  2. Ökaryotik mRNA'nın 3' ucunda bulunan 20-200 kadar adenin nükleotitinden oluşmuş dizi.
  3. (en)Poly A tail.

poli embriyoni

  1. Bk. çok embriyonluluk

Türetilmiş Kelimeler (bis)

poli A kuyruğupoli embriyonipoli energidpoli kesesipoli polimerazpoli vinilklorürpoliakrilamid jel elektroforezpoliakrilonitrilpolialkolpoliamidpolpol ıpol ııpolaccapolacca polacre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın